DIŞ KAYNAK KULLANIMI

BT Sistemlerinizden maksimum verimi alın!

BT sistemlerinizin beklediğiniz seviyelerde çalışmasını, uluslararası standartlara göre planlanmış Netservis Saha Hizmetleri desteğiyle sağlayın.

Çalışan maliyetleri üzerindeki kontrolünüzü arttırın

Kurumunuzda; hem tüm maliyetleri proje/departman bazında izleyerek kontrol edebildiğiniz bir organizasyona sahip olun hem de organizasyon bünyesinde personel istihdamından doğacak tüm risklerden uzaklaşın.

Piyasaya bağlı risklerinizi azaltın

Kurumunuzu destek departmanlarını dışkaynak modeliyle modüler halde tutarak; ekonomik kriz, pazar daralması gibi durumlarda sabit maliyetlerini değişken giderlere dönüştürmüş olduğu için hızla adapte olun.

Netservis Personel Profili

 • Üniversitelerin asgari iki yıllık elektronik ve programcılık bölümlerinden mezun
 • IBM Garanti ve Ürün Destek eğitimleri,
 • Network eğitimleri,
 • Microsoft Sertikasyon Programlarına yönelik eğitimler
 • Internal Network ve Sistem eğitimleri
 • Soft Skill eğitimler
 • Kurum ihtiyaçlarına özel eğitimler(!)

Dış Kaynak Kullanımı

Bordroda Bulundurma

Kağıt işlerini bize bırakın.

Netservis, iş kanunu ve çalışma mevzuatlarına hakim ekibiyle, kurumunuzun norm kadroları dışında yer alan çalışanları için yasal işveren sıfatıyla bordroda bulundurma hizmeti sunar.

Kurumunuzun IT proje grupları, saha teknik personeli, çağrı merkezi personeli, saha satış personeli vs gibi uzman kadrolarını en kısa zamanda oluşturarak, hedeflenen zamanda göreve başlamalarını sağlar.

Netservis, bordroda bulundurma hizmetinden doğacak tüm ilave iş yükü maliyetlerini üstlenir. Sözleşme süresince personelin bütün bordro işlemlerini eksiksiz olarak zamanında yerine getirir.

Hangi durumlarda bordroda bulundurma hizmeti almalısınız?

 • Yeni kadro onayı almanın zor/geç olduğu durumlarda
 • Kalabalık ama eleman sirkülasyonu yüksek olan departmanlar için
 • Destek fonksiyonların modüler olmasının istendiği durumlarda
 • İK departmanının yükünün azaltılması istenen durumlarda
 • Ekonomik kriz, dalgalanan pazar koşulları vs gibi makro faktörlere karşı hazırlıklı olabilmek için
 • Sabit maliyetleri değişken giderlere dönüştürmek istenildiğinde

Dış Kaynak Kullanımı

Dönemsel Personel Temini

Kağıt işlerini bize bırakın.

Netservis, insan kaynakları ihtiyacına yönelik olarak diğer bir çok dış kaynak uygulamasının yanısıra dönemsel personel temini hizmeti de sunar. Kurumunuz gerektiğinde dönemsel iş gücü olanaklarından yararlanarak maliyetleri azaltıp verimliliklerini artırabilir.

Hangi durumlarda dönemsel personel temini hizmeti almalısınız?

 • Mevsimsel bazlı üretim artışı
 • Yılsonu kapanış dönemleri
 • Denetim dönemleri
 • ERP, CRM gibi sistemlere geçiş süreçleri
 • Yeni ürün lansmanları
 • Dönemsel bazlı lojistik-sevkiyat ihtiyacı
 • Daimi çalışanın askerlik ya da doğum izni

Dış Kaynak Kullanımı

Seçme ve Yerleştirme Hizmetleri

Kağıt işlerini bize bırakın.

Netservis, kurumunuzun BT kadrosunda (BT sorumlusu, BT elemanı, saha operasyon kadroları, iç tamir istasyonu kadroları gibi) kısa zamanda en nitelikli ve optimum maliyetli işgücü için seçme ve yerleştirme süreçlerine danışmanlık hizmeti sunar.

Kazandırılan çalışanın kurumunuza katma değer sağlayacak, kalıcı bir ilişki kurması için hem kurumunuzu hem de tedariği yapılan adayları derinlemesine bir analizle inceleyip, objektif kriterlere göre seçme yerleştirme fonksiyonunu yerine getirir.

Dış Kaynak Kullanımı

Dış Kaynak Personel Yönetimi

Size sonuçları görmek kalsın!

Netservis, BT sistemleri, Call Center ve Saha Hizmetleri alanlarında departmanın kurulumundan personel teminine, iş süreçlerinin işletilmesinden performans yönetimine kadar tüm fonksiyonları kapsayan uçtan uca personel yönetim hizmeti sunarak, iş hedeflerinize ulaşmada size destek olur.

Kurumunuza ise performansa bazlı olarak Netservis’in hizmet seviyesini denetlerken asıl iş alanlanınıza konsantre olmak kalır.

Netservis sizin için hangi süreçleri yönetir?

 • Departman iş süreçleri
 • Organizasyonun ve kadrolarının oluşturulması
 • Personel alımları
 • Maaş yönetimi
 • İş kıyafeti
 • Yol, yemek, özel sağlık sigortası
 • Eğitim ihtiyaçları